Göran GIDENSTAM

1949, Sweden

Name GIDENSTAM
Birth 1949, Sweden
Lived & Active In Stockholm, Sweden

Göran Gidenstam was born in 1949 in Stenungsund, Bohuslän in Sweden and living in Stockholm, Sweden. He was educated at the Royal Academy of Fine Arts 1970-76 and is represented on dozens of Swedish museums, including Museum of Modern. Since the mid-70s, he has completed thirty solo exhibitions.

Göran Gidenstam är född 1949 i Stenungsund, Bohuslän och bosatt i Stockholm. Han är utbildad på Kungliga Konsthögskolan 1970-76 och är representerad på ett tiotal svenska muséer, bl a Moderna Muséet. Sedan mitten av 70-talet har han genomfört ett trettiotal separatutställningar, bl a på Galleri Doktor Glas 1984 och 1988. Konstnären har utfört många offentliga utsmyckningsuppdrag runt om i landet, bl a en väggmålning i Riksdagshuset och huvudentrén till S-E banken i Rissne. Han har även skapat motivet till frimärket inför öppnandet av nya Moderna Muséet 1998.

Source: http://www.gidenstam.se/

Osttjuven

Price SEK 800 (€90)
Estimated SEK 1,000
Osttjuven by Göran GIDENSTAM

Osttjuven

Price SEK 800 (€90)
Estimated SEK 1,000
Riksbron by Göran GIDENSTAM

Riksbron (-98)

Price SEK 900 (€88)
Estimated SEK 1,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy