Greta GERELL
1898–1982, Sweden

Also known as: GG

Name Anna Margareta Ulrika GERELL
Birth 1898, Sweden
Died 1982

Greta Gerell Studied at the Art Academy in Stockholm and at Althin painting school and in Paris. She undertook trips to most countries in Europe but it was to France, especially Paris, which she always returned. She paints realistic urban environments often cafe from Paris, being also natural environments, especially with horses and she received many scholarships and awards. She had studios in central Stockholm, the Hemmarö in Stockholm archipelago and in Paris.

Source: Art Signature Dictionary

Anna Margareta Ulrika (Greta) Gerell Studerade vid Konstakademien i Stockholm samt vid Althins målarskola samt i Paris. Hon företog resor till de flesta länder i Europa men det var till Frankrike, särskilt Paris, som hon alltid återvände. Hon målar realistiska stads- cafémiljöer ofta från Paris, därtill även naturmiljöer med djur ofta hästar och hon fick många stipendier och utmärkelser. Hon hade ateljéer i centrala Stockholm, på Hemmarö i Stockholms norra skärgård och i Paris.

Source: Art Signature Dictionary