Gunnar LÖBERG
1893–1950, Sweden

Also known as: GL

Name Gunnar LÖBERG
Birth 1893, Sweden
Died 1950

Gunnar Löberg utforskade färgernas dissonanser och hans arbeten har få motsvarigheter. Obekymrat – och med en kunskap om den nutida konsten som var sällsynt i Sverige – rörde han sig mellan den tidiga modernismens olika riktningar. Bilderna kan uppvisa en systematisk abstraktion där motivet successivt upplöses i ett flimmer av färgformer. Men det kan lika gärna vara scener med clowner, hundar och leksaker som för tankarna till surrealismens bisarra värld. Till detta bidrar också målningarnas sällsamma och ofta ödsliga stämning. Men olikheterna till trots äger bilderna ett omisskännligt drag och det är främst i den personliga paletten som Gunnar Löberg känns igen. Har drev färgen till sällsamma kombinationer och målningarna med sjöbodar får han oss att se att havet faktiskt är rött!

Att Gunnar Löberg också var en egenartad person är omvittnat. Han föddes i Strängnäs 1893 och växte upp i ett borgerligt hem (fadern var grosshandlare, rådman och dessutom en skicklig musiker; modern gick bort tidigt, vilket orsakade Löberg en livslång sorg). På 1910-talet lämnade han en karriär som officer för att bli konstnär. Han bosatte sig i Djursholm och studerade åren 1918–20 på Althins målarskola och Konstakademien.

En viktig inspirationskälla för Löberg blev konstfilosofen Ernst Zierers tankar om den intuitiva upplevelsen formulerade i Kunst- und Weltgesetze Neue Wege ihrer Erforschung. 1927 var ett händelserikt år för Löberg, förutom en givande studievistelse i Polen och en stor utställning på Konstnärshuset publicerade Ernst Zierer boken Die Intuitiven Werke Gunnar Löberg. Gunnar Löberg återkom inte mindre än nio gånger till Konstnärshuset och där visades också 1953, tre år efter hans död, en omfattande minnesutställning. Senast han visats i större format var i utställningen Mot strömmen som arrangerades av Riksutställningar 1971.

Representerad i Strängnäs och bl.a. i New York.

Source: http://www.amells.com