Gustaf ANKARCRONA
1869–1933, Sweden

Also known as: GA

Name Sten, Gustaf, Herman ANKARCRONA
Birth 1869, Sweden
Died 1933

Gustaf Ankarcrona studied in Germany and later settled in Leksand in Dalarna, Sweden. He is the founder of Leksand Art Society. The collection has been expanded over the years and today amounts to more than 1,000 works of art.
Represented: National Museum in Stockholm, Gothenburg Art Museum, Museum of Leksand.

Source: Composed of a variety of sources from the internet.

Gustaf Ankarcrona studerade i Tyskland och bosatte sig senare i Leksand i Dalarna. Han är grundare till Leksands Konstsällskap. Samlingarna har utökats under åren och uppgår idag till över 1000 konstverk.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Leksands museum.

Källa: Sammansatt av olika källor från internet.