Gustaf RYDBERG
1835–1933, Sweden

Also known as: GR

Name Gustaf Fredrik RYDBERG
Birth 1835, 13/9, Sweden
Died 1933, Sweden

Gustaf Rydberg blev elev vid konstakademin i Köpenhamn 1852. Han fortsatte vid konstakademin i Stockholm 1857 och for 1859 till Düsseldorf. Där vistades han i fem år under handledning av Hans Fredrik Gude. Varje sommar besökte han Skåne. Efter hemkomsten blev Rydberg agré vid konstakademin 1866, där han hade sin första utställning samma år. Han betraktades då av flera kritiker som en av Sveriges mest levande yngre målare. 1868 följde han Karl XV till Norge och gjorde året därpå ytterligare en studieresa dit på kungens bekostnad. 1871 blev han ledamot av konstakademin. 1873 företog han en ny färd till Düsseldorf, där han vistades ungefär ett år. 1875 besökte han Paris, Belgien och Holland. Därefter var han bofast dels i Stockholm, dels vid Västerås och slutligen många år i Skåne. I samband med 85-årsdagen 1920 anordnade konstakademin i Stockholm en stor jubileumsutställning där inte mindre än 260 verk ställdes ut.
Rydberg målade framför allt Skånes natur. Hans små landskap har en lokal karaktär. Han väljer gärna måleriska motiv med bondgårdar och gamla kvarnar, men lika ofta enkla utsikter över slätt och sjö. Detaljstudiet är mycket noggrant och penselföringen säker. Ett antal av hans målningar finns att beskåda på Malmö Museum.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Malmö Museum, Ystad Museum,Konstakademien.

Källa: Sammansatt av olika källor från internet.