Hans DAHL
1849–1937, Norway

Name Hans DAHL
Birth 1849, Norway
Died 1937, Norway

Hans Dahl of Hardanger, Norway, passed the greater part of his youth in the National Military Academy. A line officer in the regular army for several years, he resigned in 1871 to become a painter.

He entered the art school at Carlsruhe, where he was a pupil of Riefstahl and Hans Gude.

Source: Art Signature Dictionary

\"Dahl bodde i Berlin fra 1888, men reiste hver sommer til Balestrand for å lage skisser av Vestlandsnaturen. Fra 1919 var han bosatt i Balestrand.\" Gaustad side 436

Hans Dahl var utdannet offiser, men bestemte seg istedet for å bli maler. Han gikk i lære hos Hans Gude i Karlsruhe 1872-73. Han bosatte seg senere i Berlin i 1888 og bodde der frem til 1919. Dahls tilknytning til Norge og da spesielt til Balestrand gjorde at han hvert år så lenge han bodde i Berlin, reiste til Balestrand for å lage skisser av Vestlandsnatur. Dahls bilder stod høyt i kurs hos Keiser Wilhelm I og særlig hos Keiser Wilhelm II som kjøpte mange
av bildene hans og besøkte ham på sine Norgesreiser.

Source: www.blomqvist.no