Harry THOMANDER
1916–2007, Sweden

Name Harry, Oscar Clarence THOMANDER
Birth 1916, Sweden
Died 2007

Harry Thomander studerade vid Konstakademien i Stockholm. Han målade stadsbilder från Örebro, nordiska landskap, spanska kustbilder och stilleben.

Offentlig utsmyckning:
Örebro.

Representerad:
Örebro museum.

Köpmangatan örebro by Harry THOMANDER

Köpmangatan örebro (-64)

Price SEK 3,200 (€357)
Estimated SEK 2,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy