Harry THOMANDER
1916–2007, Sweden

Name Harry, Oscar Clarence THOMANDER
Birth 1916, Sweden
Died 2007

Harry Thomander studerade vid Konstakademien i Stockholm. Han målade stadsbilder från Örebro, nordiska landskap, spanska kustbilder och stilleben.

Offentlig utsmyckning:
Örebro.

Representerad:
Örebro museum.