Helge FRENDER
1906–1976, Sweden

Name Helge, Carl Georg FRENDER
Birth 1906, Sweden
Died 1976

Helge Frende studied at the Art Academy. He painted nude, figure compositions, often with religious subjects, landscapes, Värmland and French motifs, as well as still lifes. Collections: Moderna Museet in Stockholm, Karlstad, Norrköping and Borås museums, and the Institut Tessin, Paris.

Source: Art Signature Dictionary

Helge Frender studerade vid Konstakademien. Han målade naket, figurkompositioner, ofta med religiösa ämnen, landskap, värmländska och franska motiv, samt stilleben.
Representerad:
Moderna Muséet i Stockholm, Karlstads, Norrköpings och Borås muséer, samt i Institut Tessin, Paris.

Source: Art Signature Dictionary