Helmer MASOLLE

Helmer MASOLLE
1884–1969, Sweden

Also known as: Olsson

Name Erik, Helmer, MASOLLE
Birth 1884, 4/9, Sweden
Died 1969

Erik Helmer MasOlle (born Olsson) studied at Althin Painting School in Stockholm and later at the Art Academy with Cederstrom, von Rosen and Axel Tallberg but it was mainly Anders Zorn who was the inspiration. He painted nudes and genre paintings from Dalarna. He made a trip to England and this was to be the start of his international career. In the following years, he traveled to South America, USA, Middle East, India and, especially, around Europe.

Erik Helmer MasOlle, (född Olsson) studerade vid Althins Målarskola i Stockholm och senare vid Konstakademien för Cederström, von Rosen och Axel Tallberg men det var främst Anders Zorn som var inspirationskällan. Han målade nakenstudier och gärna folklivsbilder från Dalarna. Han företog resor till England och detta kom att bli startskottet för hans internationella bana. De följande åren reste han till Sydamerika, USA, Främre Orienten, Indien och, inte minst, runt i Europa.