Hjalmar TRAFVENFELT
1851–1937, Sweden

Also known as: Hjalmar Travenfeldt

Name Hjalmar, Ludvig TRAFVENFELT
Birth 1851, 11/10, Sweden
Died 1937, 9/2, Sweden

Hjalmar Trafvenfelt var löjtnant/kapten vid Södermanlands Regemente. Vid slutet av 1870-talet studerade han konst för G.W. Palm samt för Viktor Forsell.

Source: Art Signature Dictionary