Holger BÄCKSTRÖM

1939–1997, Sweden

Name Holger BÄCKSTRÖM
Birth 1939
Died 1997

Holger Bäckström är en av konstnärerna bakom pseudonymen ”BECK & JUNG” den andra konstnären är Bo Ljungberg.

Källa: Sammansatt av olika källor från internet.

Untitled by Holger BÄCKSTRÖM

Untitled (-65)

Price SEK 0 (€0) Not sold
Estimated SEK 800
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy