Holger BÄCKSTRÖM
1939–1997, Sweden

Name Holger BÄCKSTRÖM
Birth 1939
Died 1997

Holger Bäckström är en av konstnärerna bakom pseudonymen ”BECK & JUNG” den andra konstnären är Bo Ljungberg.

Källa: Sammansatt av olika källor från internet.