Ingrid RUIN
1881–1956, Finland/Sweden

Also known as: Tigerstedt-Lignell

Name Ingrid, Linnea RUIN
Birth 1881
Died 1956

Ingrid Ruin (Född Tigerstedt-Lignell) studerade vid Ateneum, Finska konstföreningens ritskola i Helsingfors och även vid Konstakademin i Köpenhamn. Hon var elev hos Albert Edelfelt i Finland samt hos Anders Zorn i Sverige.
Från början av 1930-talet var hon i huvudsak bosatt i Stockholm. Mest känd blev hon för sina ofta valörstuderande porträtt och nakenmålningar i Zorns efterföljd.
Hon företog resor till bl.a. Tyskland, Frankrike och Italien. Är representerad i ett flertal museer bl.a. i Berlin, Leningrad samt Serlachius stiftelse i Helsingfors.