Iván GRÜNEWALD
1911–1996, Sweden

Also known as: IG

Name Iván GRÜNEWALD
Birth 1911, Sweden
Died 1996

Iván Grünewald var en svensk bildkonstnär född i Stockholm. Han utbildade sig på Maison Watteau i Paris och på Konstskolan i Stockholm. Iván var son till Isaac Grünewald och Sigrid Hjertén och tog efter faderns död över dennes målarskola. I början av hans karriär var Iváns måleri väldigt likt faderns men utvecklades senare till en högst personlig stil. Han målade många bibelmotiv, landskap och stilleben. Efter 1950 övergår hans produktion till figurativa kompositioner i gråtoner från vitt till svart.

Source: www.bukowskismarket.com