Ivan HOFLUND
1887–1948, Sweden

Name Ivan, Per Erik HOFLUND
Birth 1887, 8/10, Sweden
Died 1948, 8/8, Sweden

Ivan Per Erik Hoflund studied at the Art School and then pursued studies in Denmark, Holland, Germany, Austria, Italy and Tunisia. He painted landscapes, portraits, still lifes, figurative and sjömotiv.

Source: Composed of a variety of sources from the internet.

Ivan Per Erik Hoflund studerade vid Konsthögskolan och bedrev därefter studier i Danmark, Holland, Tyskland, Österrike, Italien och Tunisien. Han målade landskap, porträtt, stilleben, figur och sjömotiv. Han är en av de kända ölandskonstnärerna. Han var först verksam som konservator och deltog i arbetet vid Strängnäs Domkyrkas restaurering.
Han influerades från början av Gaugins expressionism, men också av Ivar Arosenius, Ivan Aguéli och Olof Sager-Nelson. Från tiden i Holland tog han intryck av de klassiska mästarna där. 1918 hade han en gemensam utställning med Einar Forseth och Ragnar Fridell. Han var också uppmärksammad som tecknare, med en rik produktion. Han har målat flera altartavlor till kyrkor, väggmålningar i Borgholms läroverk och Lindöskolan i Kalmar, samt en altartavla i Långemåla.

Källa: Sammansatt av olika källor från internet.