Jacob HÄGG
1839–1932, Sweden

Also known as: JH

Name Jacob, Jacques HÄGG
Birth 1839, 21/7, Sweden
Died 1932, 15/4, Sweden

Jacob Hägg biografi

Konteramiralen och konstnären Jacob Hägg var bror till Axel Hägg. Han föddes på Vika gård på Gotland 1839. Som målare var det, naturligt nog, det marina som kom att prägla Jacob Häggs arbeten. Han Lärde sig redan under tidiga skolåren teckning och akvarellmålning, senare var han elev hos landskapsmålaren PD Holm. I övrig var han autodidakt.
Ofta kan man betrakta hans marinmålningar som fartygsarkeologiska porträtt; han visste exakt vilka schackel och vilka tåg som fanns på en fullriggare. Det var ett miniutiöst hänsynstagande till historiska och tekniska fakta, på franska brukar man nämna detta historiskt korrekta återgivande för juste-milieu-måleri.
Måleriet kom att utvecklas till en karriär vid sidan av den som sjöofficer. Jacob Häggs omfattande marina och marinhistoriska kunskaper tillämpade han i sitt måleri. Han anses vara autodidakt som konstnär men åtnjöt viss undervisning redan under skoltiden och på senare år tog han lektioner i oljemålning av akademiprofessorn Per Daniel Holm.
Vad man framför allt imponeras av när det gäller konstnären Jacob Hägg, är hans briljanta förmåga att teckna. Detta parat med en osedvanligt skarp blick, en genuin kärlek till och kunskap om sina motiv samt en lagom dos saltmättad sjöromantik, har gjort Hägg till en av vårt lands mest uppskattade marinmålare av den äldre stammen.

Source: Art Signature Dictionary

Vanadis Under Salut I Oran by Jacob HÄGG

Vanadis Under Salut I Oran (1897)

Price SEK 32,000 (€3,444)
Estimated SEK 10,000–12,000
Vår örlogsflotta På Västkusten 1905 by Jacob HÄGG

Vår örlogsflotta På Västkusten 1905 (1909)

Price SEK 60,000 (€6,480)
Estimated SEK 30,000–35,000
Tremastad Bark Och Pansarfartyg by Jacob HÄGG

Tremastad Bark Och Pansarfartyg (1916)

Price SEK 360,000 (€39,733)
Estimated SEK 300,000–400,000
På öppna Havet by Jacob HÄGG

På öppna Havet (1918)

Price SEK 170,000 (€18,763)
Estimated SEK 200,000–250,000
Tremastad Bark by Jacob HÄGG

Tremastad Bark (1897)

Price SEK 9,000 (€1,079)
Estimated SEK 8,000
Fransk Chasse-marée I Engelska Kanalen by Jacob HÄGG

Fransk Chasse-marée I Engelska Kanalen (1911)

Price SEK 170,000 (€19,183)
Estimated SEK 175,000–200,000
Seglare by Jacob HÄGG

Seglare

Price SEK 1,400 (€158)
Estimated SEK 800
Fiskebåt I Upprört Hav by Jacob HÄGG

Fiskebåt I Upprört Hav

Price SEK 26,000 (€2,860)
Estimated SEK 12,000–15,000
Briggen Nordenskjöld by Jacob HÄGG

Briggen Nordenskjöld (-66)

Price SEK 9,500 (€1,061)
Estimated SEK 10,000–12,000
Linjeskeppet Stockholm, Fregatten Eugenie, Korvetten Af Chapman Och Briggen Nordenskjöld by Jacob HÄGG

Linjeskeppet Stockholm, Fregatten Eugenie, Korvetten Af Chapman Och Briggen Nordenskjöld (-66)

Price SEK 30,000 (€3,350)
Estimated SEK 30,000–35,000
Svenska Ostindifararen Gustaf Iii by Jacob HÄGG

Svenska Ostindifararen Gustaf Iii (1912)

Price SEK 4,200 (€453)
Estimated SEK 2,000–2,500
G.d. Kennedy Utanför Helsingborg by Jacob HÄGG

G.d. Kennedy Utanför Helsingborg (1920)

Price SEK 500,000 (€47,825)
Estimated SEK 500,000–600,000
Svenska Ostindiefararen Gustav Iii by Jacob HÄGG

Svenska Ostindiefararen Gustav Iii

Price SEK 2,200 (€212)
Estimated SEK 1,800
Svenska Polarfartyget

Svenska Polarfartyget "vega", Förlaga Till Akvarell

Price SEK 13,000 (€1,235)
Estimated SEK 5,000–7,000
Fullriggare Under Svensk Flagg by Jacob HÄGG

Fullriggare Under Svensk Flagg (1917)

Price SEK 44,000 (€4,000)
Estimated SEK 30,000–40,000
Marockansk Pirat Jagas by Jacob HÄGG

Marockansk Pirat Jagas (1895)

Price SEK 27,000 (€2,455)
Estimated SEK 15,000–20,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy