Jacob HÄGG
1839–1932, Sweden

Also known as: JH

Name Jacob, Jacques HÄGG
Birth 1839, 21/7, Sweden
Died 1932, 15/4, Sweden

Jacob Hägg biografi

Konteramiralen och konstnären Jacob Hägg var bror till Axel Hägg. Han föddes på Vika gård på Gotland 1839. Som målare var det, naturligt nog, det marina som kom att prägla Jacob Häggs arbeten. Han Lärde sig redan under tidiga skolåren teckning och akvarellmålning, senare var han elev hos landskapsmålaren PD Holm. I övrig var han autodidakt.
Ofta kan man betrakta hans marinmålningar som fartygsarkeologiska porträtt; han visste exakt vilka schackel och vilka tåg som fanns på en fullriggare. Det var ett miniutiöst hänsynstagande till historiska och tekniska fakta, på franska brukar man nämna detta historiskt korrekta återgivande för juste-milieu-måleri.
Måleriet kom att utvecklas till en karriär vid sidan av den som sjöofficer. Jacob Häggs omfattande marina och marinhistoriska kunskaper tillämpade han i sitt måleri. Han anses vara autodidakt som konstnär men åtnjöt viss undervisning redan under skoltiden och på senare år tog han lektioner i oljemålning av akademiprofessorn Per Daniel Holm.
Vad man framför allt imponeras av när det gäller konstnären Jacob Hägg, är hans briljanta förmåga att teckna. Detta parat med en osedvanligt skarp blick, en genuin kärlek till och kunskap om sina motiv samt en lagom dos saltmättad sjöromantik, har gjort Hägg till en av vårt lands mest uppskattade marinmålare av den äldre stammen.

Source: Art Signature Dictionary