Jan MANKER
1941, Sweden

Also known as: JM

Name Jan MANKER
Birth 1941, Sweden

Jan Manker.

Utbildning:
Sthlms Universitet 1960 – 64 och Konsthögskolan 1964-69. Lärare vid Konstfack 1968-77.
Han har arbetat med att skapa och driva Grafikens Hus sedan -93. Intendent för Sv. allm. konstförening1995-99.
Manker har haft separatutställn.över hela landet och deltagit i ett stort antal samlingsutställningar i Sverige och utomlands. Han har utfört många offentliga arbeten och är representerad bl.a. vid Moderna museet, Grafikens Hus och ett antal landsortsmuseer.

Source: http://www.galleriremi.com/Katalogprogvt6.htm