By using our service you accept the use of cookies.

Jan STENVINKEL

1933–1989, Sweden

Name Jan, Olof STENVINKEL
Birth 1933, Sweden
Died 1989

Jan Stenvinkel studied at the Fine Arts, and made trips to France and Spain. His paintings are a kind of diary of strange things and experiences, in abstract expressionism. Represented: National Museum in Stockholm, Moderna Museet in Stockholm, Gothenburg Art Museum, museums in Halmstad and Eskilstuna.

Source: Composed of a variety of sources from the internet.

Jan Stenvinkel studerade vid Valand och gjorde studieresor till Frankrike och Spanien. Hans tavlor är en slags dagboksanteckningar över märkliga ting och upplevelser, i abstrakt expressionism.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, muséerna i Halmstad och Eskilstuna.

Källa: Sammansatt av olika källor från internet.

Grå Kullar, österlen Skåne by Jan STENVINKEL

Grå Kullar, österlen Skåne

Price SEK 3,500 (€421)
Estimated SEK 5,000
Gården Som Bättre by Jan STENVINKEL

Gården Som Bättre

Price SEK 900 (€109)
Estimated SEK 1,500
Flaggan by Jan STENVINKEL

Flaggan (1964)

Price SEK 0 (€0)
Estimated SEK 1,200