Jan STENVINKEL
1933–1989, Sweden

Name Jan, Olof STENVINKEL
Birth 1933, Sweden
Died 1989

Jan Stenvinkel studied at the Fine Arts, and made trips to France and Spain. His paintings are a kind of diary of strange things and experiences, in abstract expressionism. Represented: National Museum in Stockholm, Moderna Museet in Stockholm, Gothenburg Art Museum, museums in Halmstad and Eskilstuna.

Source: Composed of a variety of sources from the internet.

Jan Stenvinkel studerade vid Valand och gjorde studieresor till Frankrike och Spanien. Hans tavlor är en slags dagboksanteckningar över märkliga ting och upplevelser, i abstrakt expressionism.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, muséerna i Halmstad och Eskilstuna.

Källa: Sammansatt av olika källor från internet.

Grå Kullar, österlen Skåne by Jan STENVINKEL

Grå Kullar, österlen Skåne

Price SEK 3,500 (€421)
Estimated SEK 5,000
Gården Som Bättre by Jan STENVINKEL

Gården Som Bättre

Price SEK 900 (€109)
Estimated SEK 1,500
Flaggan by Jan STENVINKEL

Flaggan (1964)

Price SEK 0 (€0)
Estimated SEK 1,200
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy