Johan STÅLBOM

1712–1777, Finland/Sweden

Name Johan STÅLBOM
Birth 1712, Finland
Died 1777, Sweden

Johan Stålbom var elev hos Johan Pasch och Lorens Pasch d.ä. och målade porträtt. Han slog sig ner i Östergötland, bodde en tid i Norrköping, men förvärvade senare egendomen Orräng i Grebo socken. Han gjorde sig främst känd som en skicklig leverantör av beställningsporträtt av präster, borgare och godsadel i Östergötland och angränsande trakter, företrädesvis i olja men någon gång också i miniatyr.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Västerås, Linköpings stiftsbibliotek och Norrköpings museum. Grebo kyrka samt Regna kyrka.

Porträtt Föreställande översten Och Adelsmannen Hans Leonard Drake Af Hagelsrum (1726-1787) Iklädd Uniformsrock - Midjebild by Johan STÅLBOM

Porträtt Föreställande översten Och Adelsmannen Hans Leonard Drake Af Hagelsrum (1726-1787) Iklädd Uniformsrock - Midjebild

Price SEK 26,000 (€2,487)
Estimated SEK 18,000–20,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy