By using our service you accept the use of cookies.

John ÖSTERLUND

1875–1953, Sweden

Name John, Erik ÖSTERLUND
Birth 1875, Sweden
Died 1953

John Österlund studied at the Higher School of Art and Design in Stockholm and at the Arts Academy. He painted the town motif, often from Visby, and landscapes from the West Coast. Represented: Uppsala University Library, Karlstad museum and Hälsinglands Museum in Hudiksvall.

John Österlund studerade vid Högre konstindustriella skolan i Stockholm och vid Konstakademien. Han målade stadsmotiv, ofta från Visby, samt landskap från Västkusten.

Representerad:
Uppsala Universitetsbibliotek, Karlstads museum och Hälsinglands museum i Hudiksvall.

Sittande Modell by John ÖSTERLUND

Sittande Modell (1900)

Price SEK 3,400 (€391)
Estimated SEK 1,500
Visby by John ÖSTERLUND

Visby

Price SEK 1,200 (€139)
Estimated SEK 1,500
Vallonsmedjan Vid Gimo Bruk by John ÖSTERLUND

Vallonsmedjan Vid Gimo Bruk

Price SEK 300 (€32)
Estimated
Ringmuren by John ÖSTERLUND

Ringmuren (1947)

Price SEK 700 (€71)
Estimated SEK 1,000