By using our service you accept the use of cookies.

Jonas FORSSLUND

1754–1809, Sweden

Name FORSSLUND
Birth 1754, Sweden
Died 1809, Sweden

Jonas Forsslund studied at the Art Academy of Lorentz Pasch the Younger, and Gustaf Lundberg. He became a professor at the Art Academy. Painted several portraits in oil, by Gustav III and Gustav VI Adolf in Sweden. He also modeled some busts and medallions.
Represented: National Museum in Stockholm.

Jonas Forsslund studerade på Konstakademien för Lorentz Pasch d y, samt för Gustaf Lundberg. Han blev professor vid Konstakademien. Målade flera porträtt i olja, av Gustaf III och Gustaf VI Adolf. Han modellerade även några byster och medaljonger.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm.

Porträtt Föreställande överkammarherre Greve Carl Gustaf Piper (1737-1803) Iklädd Blå Rock Och Broderad Väst Behängd Med Nordstjärneorden I Svart Band Samt Kraschan - Bröstbild by Jonas FORSSLUND

Porträtt Föreställande överkammarherre Greve Carl Gustaf Piper (1737-1803) Iklädd Blå Rock Och Broderad Väst Behängd Med Nordstjärneorden I Svart Band Samt Kraschan - Bröstbild (1794)

Price SEK 0 (€0) Not sold
Estimated SEK 20,000–25,000