Josef Wilhelm WALLANDER
1821–1888, Sweden

Name Josef Wilhelm WALLANDER
Birth 1821, Sweden
Died 1888, Sweden

Joseph Wilhelm Wallander studied at the Art Academy. He also undertook field trips to Dusseldorf, Paris and Italy. He became a professor from 1867 to 1886. He painted genre paintings from Sweden, also with German motifs, scenes from Bellman\'s poems, and portraits. In particular, his canvases with peasant costumes of the county became popular. They also have a cultural and historical value.
Represented: National Museum in Stockholm, the Nordic Museum, Stockholm, Uppsala University Library, Malmo Museum, Museum in Gothenburg, Norrköping, Linköping, Örebro, Vänersborg Museum, Art Academy, and City Hall.

Source: Art Signature Dictionary

Josef Wilhelm Wallander studerade vid Konstakademien. Han företog även studieresor till Düsseldorf, Paris och Italien. Han blev professor 1867-1886. Han målade folklivsbilder från trakten av Vingåker, genretavlor med tyska motiv, scener ur Bellmans dikter, samt porträtt. Särskilt hans dukar med allmoge i häradsdräkter blev populära. De har också ett kulturhistoriskt värde.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Nordiska muséet, Stockholm stad, Uppsala Universitetsbibliotek, Malmö Museum, i Göteborgs Museum, Norrköping, Linköping, Örebro, Vänersborgs museum, Konstakademien, samt Stockholms Stadshus.

Source: Art Signature Dictionary