Julius KRONBERG
1850–1921, Sweden

Name Julius, Johann Ferdinand KRONBERG
Birth 1850, Sweden
Died 1921, Sweden

Julius Kronberg studerade vid Ritskolan i Karlskrona, därefter på Konstakademien i Stockholm för Johan Christoffer Boklund, Johan August Malmström och Johan Fredrik Höckert. Han erhöll en Kunglig medalj och resestipendie och for sedan till Paris och München. Vidare till Italien och Rom, där han slog sig ned i 12 år. Hans ”jaktnymf” (Nationalmuseum) väckte uppseende genom den mustiga koloriten och djärva hållningen – inflytande från Makart är påtagligt. Härpå följde dekorativa arbeten som ”Våren”, ”Sommaren” och ”Hösten”, plafonder i Stockholms slott, Hallwylska palatset och Adolf Fredriks kyrka samt i Dramat, teatern, allt i Stockholm. Orientaliskt prunkande verkar ”Kleopatras död” samt ”Drottningen av Saba”. I en diskret färg med monumental hållning är däremot ”David och Saul” (Nationalmuseum) målad. Kronberg utförde dessutom flera goda porträtt.
Han är bl.a. representerad i Göteborgs Konstmuseum, Bacchant 1880. Efter hans död skänkte grevinna Halwyll hela hans ateljé till Skansen i Stockholm.

Source: Art Signature Dictionary