By using our service you accept the use of cookies.

Karl Marcus ‘Marc’ HENTZEL

1896–1952, Sweden

Name Karl Marcus ‘Marc’ HENTZEL
Birth 1896, Sweden
Died 1952

Karl Marc Hentzel studerade vid Carl Wilhelmsons målarskola, vid Konstakademien och i Paris. Han blev hedrad med ett 2:a pris i tävlan om utsmyckning av riksdagshuset. Han var bl.a. illustratör och barnboksförfattare.

Source: Art Signature Dictionary