Karl Marcus ‘Marc’ HENTZEL
1896–1952, Sweden

Name Karl Marcus ‘Marc’ HENTZEL
Birth 1896, Sweden
Died 1952

Karl Marc Hentzel studerade vid Carl Wilhelmsons målarskola, vid Konstakademien och i Paris. Han blev hedrad med ett 2:a pris i tävlan om utsmyckning av riksdagshuset. Han var bl.a. illustratör och barnboksförfattare.

Source: Art Signature Dictionary