Karl-Göte SERNIUS
1904–1959, Sweden

Also known as: KGA, Andersson-Sernius

Name Karl-Göte, Ivar SERNIUS
Birth 1904, Sweden
Died 1959

Karl-Göte Sernius (Andersson) var Autodidakt. Han företog studieresor till Frankrike. Har målat landskap, hamnmotiv och interiörer mm. Färgen är ofta nedstämd. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, samt i Borås och Eskilstuna muséer.

Source: Art Signature Dictionary