Karl ÖRBO

1890–1958, Sweden

Name Karl ÖRBO
Birth 1890, Sweden
Died 1958, Sweden

Karl Örbo studied at the Technical School in Stockholm, the Royal Academy of Art. Undertook trips to England, France, Germany and Italy. He has painted figures in interiors, landscapes and views, usually with figures. Represented: National Museum, Museum of Modern Art and several provincial museums.

Karl Örbo studerade vid Tekniska skolan i Stockholm, Konstakademien. Företog resor till England, Frankrike, Tyskland och Italien. Arbetade som teckningslärare i Stockholm. Intendent för Sv. allm. konstfören. 1944. Han har målat figurer i interiörer, fönsterutsikter och landskap, vanligen med figurer, t. ex. Böna fyr: Marsdag utanför Gävle samt Snösmältning, även porträtt. - Representerad i Nationalmuseum, Moderna Museet och flera landsortsmuseer.

Aprildag I Vettershaga Stockholms Skärgård by Karl ÖRBO

Aprildag I Vettershaga Stockholms Skärgård (1938)

Price SEK 600 (€66)
Estimated SEK 1,500
Metande Gossar by Karl ÖRBO

Metande Gossar

Price SEK 9,500 (€1,013)
Estimated SEK 8,000–10,000
I Soffhörnet by Karl ÖRBO

I Soffhörnet (1920)

Price SEK 4,000 (€373)
Estimated SEK 2,500
Strandparti, Bretagne by Karl ÖRBO

Strandparti, Bretagne (1947)

Price SEK 1,500 (€150)
Estimated SEK 2,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy