Karl ÖRBO
1890–1958, Sweden

Name Karl ÖRBO
Birth 1890, Sweden
Died 1958, Sweden

Karl Örbo studied at the Technical School in Stockholm, the Royal Academy of Art. Undertook trips to England, France, Germany and Italy. He has painted figures in interiors, landscapes and views, usually with figures. Represented: National Museum, Museum of Modern Art and several provincial museums.

Karl Örbo studerade vid Tekniska skolan i Stockholm, Konstakademien. Företog resor till England, Frankrike, Tyskland och Italien. Arbetade som teckningslärare i Stockholm. Intendent för Sv. allm. konstfören. 1944. Han har målat figurer i interiörer, fönsterutsikter och landskap, vanligen med figurer, t. ex. Böna fyr: Marsdag utanför Gävle samt Snösmältning, även porträtt. - Representerad i Nationalmuseum, Moderna Museet och flera landsortsmuseer.