Karl MOMEN
1935, Iran, Islamic Republic of/Sweden

Name Karl MOMEN
Birth 1935, Iran, Islamic Republic of
Lived & Active In Sweden / Usa

Karl Momen studied art and architecture in Germany 1957-62. Since 1962 lives and works in Sweden but also in San Francisco, USA. He has participated in exhibitions of paintings and sculptures in various museums, art centers and biennials in Europe, the United States and Japan. Momens most important works are monumental sculpture, The Tree of Utah, height 28 meters. Built 1982-86 in the Great Salt Lake Desert, Utah, USA.

Source: Art Signature Dictionary

Karl Momen studerade konst och arkitektur i Tyskland 1957-62. Sedan 1962 bosatt och verksam i Sverige men också i San Francisco, USA. Han har deltagit i utställningar av måleri och skulptur i olika museer, konstcentra och biennaler i Europa, Förenta Staterna och Japan.
Momens mest betydande verk är monumentalskulpturen The Tree of Utah, höjd 28 meter. Utförd i betong och järn, med lövbollar av bl.a mineralet diopsid. Uppförd 1982-86 i Great Salt Lake Desert, Utah, USA.

Source: http://www.gallerioverkikaren.se/html_doc/momen.html