Kurt JUNGSTEDT
1894–1963, Sweden

Also known as: KJ

Name Kurt JUNGSTEDT
Birth 1894, 21/5, Sweden
Died 1963, Sweden

Kurt Jungstedt studerade vid Tekniska skolan 1909 i Stockholm och vid Carl Wilhelmssons målarskola, Carl Wilhelmsons målarskola, för Henrik Sörensen och Wold-Thorne i Oslo, företog resor till Danmark, Frankrike, Spanien, Italien m.fl. länder.
Offentlig utsmyckning: dekorationer på m/s Kungsholm 1928, m/s Drottningholm 1929, m/s Stockholm 1938, Stockholmsutställningens huvudrestaurant 1930, Valands festsal i Göteborg 1932, arbetat med teaterdekorationer, samt en plafond i amerikanska ministerhotellet Stockholm, Han har även gjort sig känd som skicklig illustratör, av Heidenstams Karolinerna, Voltaires Candide, Esaias Tegnérs Fritjofs saga, ny upplaga, Evert Taubes visor, 11 av Zolas arbeten, samt svenska och franska klassiker.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Svenska Statens porträttsamling på Gripsholms slott, Prins Eugens Waldemarsudde, Moderna Muséet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Malmö Museum, Norrköping, Åbo, Nasjonalgalleriet i Oslo, Statens Museum för Kunst i Köpenhamn, Hamburgs Kunsthalle.
1943 blev han ledamot av Konstrådet.