Lage LINDELL
1920–1980, Sweden

Also known as: LL

Name Lage, Johannes LINDELL
Birth 1920, Sweden
Died 1980, Sweden

Lage Lindell studied at "Konstademien" in Sweden with Isaac Grünewald and Sven Erixson, as a teacher. He debuted at the Art Salon "Quiet Street" in Sweden. He travels to Spain and North Africa. He painted in realistic style of abstract figurative compositions, sometimes in black and white calligraphic forms. In 1968 he filled the Royal Academy of Art in Sweden with colorful acrylic paintings. He makes an exhibition on "Waldemarsudde" 1977. He was elected to the Royal Academy of Art 1960.

Lage Lindell studerade på Konstademien med Isaac Grünewald och Sven Erixson, som lärare. Han debuterade på Konstsalongen Tysta gatan, med lekfulla bilder. Han företar resor till Spanien och Nordafrika.
Han målade i realistisk stil med abstraherade figurationer, ibland i svartvita kalligrafiska laddade former. 1968 fyllde han hela Konstakademien med färgglada akrylmålningar. Han ställde även ut på Waldemarsudde 1977. Han blev invald i Konstakademien 1960.

Offentlig utsmyckning:
Väggmålningar i Hovrätten, Sundsvall, Universitetet i Umeå. Astra i Södertälje, Stockholms Stadshus, Färg och Forms minnesutställning, 1947 års män.
Han vistas i Rom på stipendiium 1966-1967 och deltar i biennalen i Sao Paolo och reser till Brasilien.
1973 deltar han i en samlingsutställning i Dakar i Senegal och insjuknar i en blodsjukdom som 7 år senare tog hans liv.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Malmö Museum, Muséerna i Eskilstuna och Skövde, samt Skissernas museum i Lund.

Source: Internet