Laris STRUNKE
1931, Latvia

Also known as: LS

Name Laris STRUNKE
Birth 1931, Latvia
Lived & Active In Sweden

Laris Strunke was born in Riga, Latvia 1931. He was educated at the Art Schoolin Stockholm, Sweden in the latter half of the 1950s. If you like you can say that his painting is the archetype of what was then perceived by the public - difficult to understand. The Laris Strunke\'s paintings is color and shape of the parent

Laris Strunke föddes i Riga i Lettland 1931. Han utbildade sig på Konsthögskolan under senare halvan av 1950-talet, om man så vill kan man säga att hans måleri är urtypen för det som då uppfattades av allmänheten som – svårt att begripa sig på. I Laris Strunkes måleri är färgen och formen det överordnade