Lars Erik FALK

1922, Sweden

Also known as: LEF

Name Lars Erik FALK
Birth 1922, Sweden

Lars Erik Falk studied at Otte Sköld\'s painting school in Stockholm and Isaac Grünewald\'s painting school Stockholm. Since 1949 he has worked with abstract art and applied visual arts media of the color, shape, rörelse.
Representerad: Modern Museum in Stockholm, the National Museum in Stockholm, Norrköping Mondriaanhuis museum, Musée de Grenoble, and several Swedish museums.

Lars Erik Falk studerade vid Otte Skölds målarskola Stockholm och vid Isaac Grünewalds målarskola Stockholm. Sedan 1949 har han arbetat med abstrakt konst och tillämpat bildkonstens uttrycksmedel som färg, form, rörelse. Först under 50-talet som konkret konstnär. Under 60-talet går han alltmer över till skulptur. Under 1970-talet förenklade han sina uttrycksmedel mer och mer. Så småningom bemålades dessa med lackfärg i original kulör oblandad blå, röd, grön, orange och svart.
Separatutställningar:
Uppsala, Sigtuna, Stockholm, Basel och Paris.
Offentlig utsmyckning :
Sedan 80-talet har han fått en del monumentala uppdrag som Färgtorn i Stockholm 12 m och tunnelbanestationen i Kista 2x8 m, och även Brännbokyrkan i Sigtuna, Ljusgårdar i Huddinge sjukhus, i Vetlanda, Uppsala.
Representerad:
Moderna Muséet i Stockholm, Nationalmuseum i Stockholm, Norrköpings museum Mondriaanhuis, Musée de Grenoble och flera svenska muséer.
Källa: Internet
---------------
Lars Erik Falks konstnärliga uttryck stöptes hos två av den svenska modernismens anfäder, Otte Sköld och Isaac Grünewald, hos vilka han studerade under 1940-talets mitt. Falk arbetar uteslutande i konkret stil sedan slutet av 1940-talet. Uppbyggda på klassiskt modernistiskt vis med plangeometriska fält gör sig Falks avklädda och samtidigt lekfulla formspråk väl i den offentliga miljön. Sune Nordgren beskriver Falk som en person som ”... tillhör det relativt fåtaliga bildkonstnärer i Sverige som försvurit sig till den konkreta konstens uttrycksmedel och som i sin konsekvens lyckats artikulera ett personligt idiom. Han har därmed också verksamt bidragit till denna nu traditionstyngda konstinriktnings utveckling och internationella förnyelse”. Falk arbetar dels i monumentalstorlek och dels i det mindre och intimare formatet, och är ständigt konsekvent i sitt användande av modulformationer och diagonaler.
Källa: www.uppsalaauktion.se

Untitled by Lars Erik FALK

Untitled (1965)

Price SEK 28,050 (€3,055) Incl. buyer's premium
Estimated SEK 8,000–10,000
Composition by Lars Erik FALK

Composition (1956-83)

Price SEK 14,000 (€1,547)
Estimated SEK 8,000–10,000
Skulptur by Lars Erik FALK

Skulptur (1964)

Price SEK 30,000 (€3,315)
Estimated SEK 6,000–8,000
Doff by Lars Erik FALK

Doff (1969)

Price SEK 17,000 (€1,969)
Estimated SEK 6,000–8,000
Ljusgård by Lars Erik FALK

Ljusgård (1980)

Price SEK 11,000 (€1,274)
Estimated SEK 4,000–5,000
Skulptur 134 by Lars Erik FALK

Skulptur 134 (1997)

Price SEK 3,700 (€422)
Estimated SEK 4,000
Komposition by Lars Erik FALK

Komposition (-53)

Price SEK 5,000 (€571)
Estimated SEK 6,000
Abstrakt Komposition by Lars Erik FALK

Abstrakt Komposition (1989)

Price SEK 1,400 (€160)
Estimated SEK 2,000
Målning by Lars Erik FALK

Målning (1956)

Price SEK 15,000 (€1,594)
Estimated SEK 20,000–25,000
Obelisk by Lars Erik FALK

Obelisk (1957)

Price SEK 10,000 (€1,063)
Estimated SEK 10,000–12,000
Modul Skulptur I Färg B 19 by Lars Erik FALK

Modul Skulptur I Färg B 19 (1990)

Price SEK 15,000 (€1,629)
Estimated SEK 15,000–18,000
Abstrakt Komposition by Lars Erik FALK

Abstrakt Komposition

Price SEK 4,500 (€469)
Estimated SEK 4,000
Solfläck by Lars Erik FALK

Solfläck (1954)

Price SEK 6,500 (€667)
Estimated SEK 4,000
Komposition by Lars Erik FALK

Komposition (1956)

Price SEK 15,000 (€1,473)
Estimated SEK 15,000–18,000
Modul Skulptur 73 by Lars Erik FALK

Modul Skulptur 73 (1983)

Price SEK 7,000 (€687)
Estimated SEK 6,000–8,000
Komposition by Lars Erik FALK

Komposition (1954-81)

Price SEK 19,000 (€1,866)
Estimated SEK 15,000–18,000
Relief I Vitt 44 by Lars Erik FALK

Relief I Vitt 44 (1949)

Price SEK 14,000 (€1,375)
Estimated SEK 10,000–12,000
Relief I Vitt 44 by Lars Erik FALK

Relief I Vitt 44 (1975-79)

Price SEK 4,000 (€393)
Estimated SEK 5,000–6,000
Komposition by Lars Erik FALK

Komposition

Price SEK 6,000 (€599)
Estimated SEK 5,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy