Lars Erik FALK
1922, Sweden

Also known as: LEF

Name Lars Erik FALK
Birth 1922, Sweden

Lars Erik Falk studied at Otte Sköld\'s painting school in Stockholm and Isaac Grünewald\'s painting school Stockholm. Since 1949 he has worked with abstract art and applied visual arts media of the color, shape, rörelse.
Representerad: Modern Museum in Stockholm, the National Museum in Stockholm, Norrköping Mondriaanhuis museum, Musée de Grenoble, and several Swedish museums.

Lars Erik Falk studerade vid Otte Skölds målarskola Stockholm och vid Isaac Grünewalds målarskola Stockholm. Sedan 1949 har han arbetat med abstrakt konst och tillämpat bildkonstens uttrycksmedel som färg, form, rörelse. Först under 50-talet som konkret konstnär. Under 60-talet går han alltmer över till skulptur. Under 1970-talet förenklade han sina uttrycksmedel mer och mer. Så småningom bemålades dessa med lackfärg i original kulör oblandad blå, röd, grön, orange och svart.
Separatutställningar:
Uppsala, Sigtuna, Stockholm, Basel och Paris.
Offentlig utsmyckning :
Sedan 80-talet har han fått en del monumentala uppdrag som Färgtorn i Stockholm 12 m och tunnelbanestationen i Kista 2x8 m, och även Brännbokyrkan i Sigtuna, Ljusgårdar i Huddinge sjukhus, i Vetlanda, Uppsala.
Representerad:
Moderna Muséet i Stockholm, Nationalmuseum i Stockholm, Norrköpings museum Mondriaanhuis, Musée de Grenoble och flera svenska muséer.
Källa: Internet
---------------
Lars Erik Falks konstnärliga uttryck stöptes hos två av den svenska modernismens anfäder, Otte Sköld och Isaac Grünewald, hos vilka han studerade under 1940-talets mitt. Falk arbetar uteslutande i konkret stil sedan slutet av 1940-talet. Uppbyggda på klassiskt modernistiskt vis med plangeometriska fält gör sig Falks avklädda och samtidigt lekfulla formspråk väl i den offentliga miljön. Sune Nordgren beskriver Falk som en person som ”... tillhör det relativt fåtaliga bildkonstnärer i Sverige som försvurit sig till den konkreta konstens uttrycksmedel och som i sin konsekvens lyckats artikulera ett personligt idiom. Han har därmed också verksamt bidragit till denna nu traditionstyngda konstinriktnings utveckling och internationella förnyelse”. Falk arbetar dels i monumentalstorlek och dels i det mindre och intimare formatet, och är ständigt konsekvent i sitt användande av modulformationer och diagonaler.
Källa: www.uppsalaauktion.se