Lars FLORÉN
1899–1979, Sweden

Name Lars, Gustaf Emanuel FLORÉN
Birth 1899, Sweden
Died 1979

Lars Florén painted landscapes and city motifs, figurative motifs, still lifes and interiors. He was self-taught. He has also worked on the murals and tapestries.
Represented: National Museum in Stockholm, Moderna Museet in Stockholm, Gothenburg and Västerås Art Museum Museum.

Lars Florén var autodidakt. Har målat landskap och stadsmotiv, figurmotiv, stilleben och interiörer. Han har även arbetat med väggmålningar och gobelänger.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum och Västerås museum.