Lars NORRMAN
1915–1979, Sweden

Also known as: LN

Name Lars, Arvid NORRMAN
Birth 1915, Sweden
Died 1979, Sweden

Lars Norrman studerade för Otte Sköld 1931-33 och Fernand Lèger 1934-35. Efter 1945 profilerade han sig främst som en tecknande och målande resenär, varvid stilen blev mera schematisk och ytmässig. I talrika böcker och grafikmappar skildrade han sina intryck från Grönland, Nordafrika och Pamir samt ett flertal europeiska länder. Norrman gjorde sig också känd för ett stort antal målningar med arbetsplatsmotiv.

Source: Art Signature Dictionary