Lasse JOHNSON

1899–1992, Sweden

Name Lars, Lasse, Sebastian JOHNSON
Birth 1899, 12/7, Sweden
Died 1992

Lars, Lasse, Johnson studied at Althin painting school, the School of Arts with Schmidt and Hjortzberg. He has made trips to France, Italy, Spain, Norway, Greece, Turkey, Tunisia. He has painted portraits, women\'s studies, nude, figurative and landscape motifs.
Represented: National Museum in Stockholm, Moderna Museet, Stockholm, Swedish National Portrait Collection at Gripsholm Castle, the museums in Norrköping, Borås, Sweden, Östersund, Uppsala, Vasteras and Karlstad in Sweden.

Lars, Lasse, Johnson studerade på Althins målarskola, vid Konsthögskolan för Schmidt och Hjortzberg. Har företagit studieresor till Frankrike, Italien, Spanien, Norge, Grekland, Turkiet, Tunisien. Han har målat porträtt, kvinnostudier, naket, figurmotiv och landskap.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Svenska Statens porträttsamling på Gripsholms slott, muséerna i Norrköping, Borås, Östersund, Uppsala, Västerås och Karlstad.

Kvinnoporträtt by Lasse JOHNSON

Kvinnoporträtt (1923)

Price SEK 1,200 (€144)
Estimated SEK 1,500
Motiv Från Paris by Lasse JOHNSON

Motiv Från Paris (1928)

Price SEK 1,500 (€169)
Estimated SEK 2,000

Porträtt Av Malte Ström (1958)

Price SEK 0 (€0) Not sold
Estimated SEK 1,500
Kanal - Venedig by Lasse JOHNSON

Kanal - Venedig

Price SEK 9,500 (€933)
Estimated SEK 6,000–8,000

Motiv Från Tozeur (1939)

Price SEK 0 (€0)
Estimated SEK 1,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy