Lasse JOHNSON
1899–1992, Sweden

Name Lars, Lasse, Sebastian JOHNSON
Birth 1899, 12/7, Sweden
Died 1992

Lars, Lasse, Johnson studied at Althin painting school, the School of Arts with Schmidt and Hjortzberg. He has made trips to France, Italy, Spain, Norway, Greece, Turkey, Tunisia. He has painted portraits, women\'s studies, nude, figurative and landscape motifs.
Represented: National Museum in Stockholm, Moderna Museet, Stockholm, Swedish National Portrait Collection at Gripsholm Castle, the museums in Norrköping, Borås, Sweden, Östersund, Uppsala, Vasteras and Karlstad in Sweden.

Lars, Lasse, Johnson studerade på Althins målarskola, vid Konsthögskolan för Schmidt och Hjortzberg. Har företagit studieresor till Frankrike, Italien, Spanien, Norge, Grekland, Turkiet, Tunisien. Han har målat porträtt, kvinnostudier, naket, figurmotiv och landskap.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Svenska Statens porträttsamling på Gripsholms slott, muséerna i Norrköping, Borås, Östersund, Uppsala, Västerås och Karlstad.