Lennart GRAM

1910–1996, Sweden

Name Karl Gustav, Lennart, GRAM
Birth 1910, Sweden
Died 1996

Lennart Gram studied at the Technical School, at Otte Sköld painting school and in Paris with his friend Curt Clemens at the Académie de la Grande Chaumiere. He set out separately on the Swedish-French Art Gallery. He participated in 1930 in humorist salon in Gummessons gallery along with Albert Engström. He was a many years working as an illustrator in Lutfisken, Söndags-Nisse-Strix, Socialdemokraten and DN. He has painted oil portraits, interiors and figurative motifs in saturated color scale.

Lennart Gram studerade vid Tekniska Skolan, vid Otte Skölds målarskola samt i Paris tillsammans med kamraten Curt Clemens vid Académie de la Grande Chaumière. Han ställer ut separat på Svensk-franska Konstgalleriet. Han deltog 1930 i Humoristernas salong hos Gummessons galleri tillsammans med Albert Engström. Han var en lång rad av år verksam som illustratör i Lutfisken, Söndags-Nisse-Strix, Socialdemokraten och DN. Han har målat i olja porträtt, interiörer, samt figurmotiv i mättad färgskala.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Norrköping, Gävle, Kalmar, Malmö museum, Statens Museum for Kunst i Köpenhamn, Bibliotheque Nationale Paris, Staatliche Muséen zu Berlin, Kupferstichkabinett DDR, Atenèum i Helsingfors, Listasafn Islands Reykjavik och Svenska Statens porträttsamling på Gripsholms slott.

Modellen Vid Spegeln by Lennart GRAM

Modellen Vid Spegeln (-37)

Price SEK 6,450 (€774)
Estimated SEK 3,000
Den Gula Boken by Lennart GRAM

Den Gula Boken

Price SEK 1,600 (€162)
Estimated SEK 1,000

Barnstudier

Price SEK 200 (€20)
Estimated SEK 800–1,000
Provning by Lennart GRAM

Provning

Price SEK 2,000 (€198)
Estimated SEK 1,500
Labolina by Lennart GRAM

Labolina

Price SEK 4,800 (€471)
Estimated SEK 6,000–8,000
Stilleben Med Snörnystan by Lennart GRAM

Stilleben Med Snörnystan

Price SEK 2,300 (€217)
Estimated SEK 1,200
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy