Lennart GRAM
1910–1996, Sweden

Modellen Vid Spegeln by Lennart GRAM

Modellen Vid Spegeln (-37)

Price SEK 6,450 (€774)
Estimated SEK 3,000
Den Gula Boken by Lennart GRAM

Den Gula Boken

Price SEK 1,600 (€162)
Estimated SEK 1,000

Barnstudier

Price SEK 200 (€20)
Estimated SEK 800–1,000
Provning by Lennart GRAM

Provning

Price SEK 2,000 (€198)
Estimated SEK 1,500
Labolina by Lennart GRAM

Labolina

Price SEK 4,800 (€471)
Estimated SEK 6,000–8,000
Stilleben Med Snörnystan by Lennart GRAM

Stilleben Med Snörnystan

Price SEK 2,300 (€217)
Estimated SEK 1,200