Lennart OLSON

1925, Sweden

Also known as: Olsson

Name Lennart OLSON
Birth 1925, Sweden

Industri-, arkitektur- och reportagefotograf. Världskänd genom sina fotografier av kommunikationsleder och broar. 1953 deltog han i en utställning på Museum of Modern Art i New York, som en representant för den europeiska efterkrigsfotografin. Edvard Steichen, som byggde upp MOMA:s fotoavdelning, var en stor beundrare av Olsons fotografi och när museets permanenta fotoavdelning öppnade 1960 fick Olsons broar en huvudplats. 1969 avbildades hans brosviter på frimärken. Separatutställning 1989 i Moderna Museet.

Source: Art Signature Dictionary

Ström, Numr 1 by Lennart OLSON

Ström, Numr 1 (-80)

Price SEK 3,200 (€370)
Estimated SEK 4,000
Emilia Romagna by Lennart OLSON

Emilia Romagna

Price SEK 18,000 (€2,010)
Estimated SEK 18,000–20,000
Bro by Lennart OLSON

Bro

Price SEK 7,000 (€744)
Estimated SEK 8,000–10,000
Red Light, 1970 by Lennart OLSON

Red Light, 1970 (1970)

Price SEK 23,000 (€2,200)
Estimated SEK 6,000–8,000
Västerbron Iii, 1954 by Lennart OLSON

Västerbron Iii, 1954

Price SEK 29,000 (€2,774)
Estimated SEK 5,000–7,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy