Ludvig RICHARDE
1862–1929, Sweden

Name Otto, Ludvig, RICHARDE
Birth 1862, Sweden
Died 1929, Sweden

Louis Richard studied in Stockholm, later in Copenhagen. He undertook study tours to several countries in Europe. He was a marine painter, but also painted landscapes, often from Hallandsåsen.

Represented:
Art Museum of Gothenburg, Gothenburg Historical Museum and in Lund konviktorium.

Source: Composed of a variety of sources from the internet.

Otto Ludvig Richarde studerade först i Stockholm, sedan i Köpenhamn och företog studieresor till flera länder i Europa. Han var marinmålare, men målade även landskap, ofta från Hallandsåsen.

Representerad:
Göteborgs Konstmuseum, Göteborgs Historiska museum och i Lunds konviktorium.

Källa: Sammansatt av olika källor från internet.

Sjöslaget Utanför Sandhamn Den 24 Maj 1719 Mellan 40-kanonskeppet

Sjöslaget Utanför Sandhamn Den 24 Maj 1719 Mellan 40-kanonskeppet "wachtmeister" Under Befäl Av Kommendör Anton Johan Wrangel Och En överlägsen Rysk Eskader (-06)

Price SEK 49,700 (€5,202)
Estimated SEK 20,000
Mollösund by Ludvig RICHARDE

Mollösund (1916)

Price SEK 1,400 (€159)
Estimated SEK 1,500
Aftonstämning Till Havs by Ludvig RICHARDE

Aftonstämning Till Havs

Price EUR 1,705
Estimated EUR 400
Linjeskeppet Wachtmeisters Strid Mot En Rysk Eskader 1719 by Ludvig RICHARDE

Linjeskeppet Wachtmeisters Strid Mot En Rysk Eskader 1719 (1895)

Price SEK 100,000 (€11,245)
Estimated SEK 100,000–150,000
Fregatten Wanadis Till Ankars Utanför Franska Medelhavskusten by Ludvig RICHARDE

Fregatten Wanadis Till Ankars Utanför Franska Medelhavskusten (-91)

Price SEK 0 (€0) Not sold
Estimated SEK 8,000
Morning Fog by Ludvig RICHARDE

Morning Fog

Price EUR 1,200
Estimated EUR 1,000–1,500
Segelskuta by Ludvig RICHARDE

Segelskuta

Price SEK 4,200 (€403)
Estimated SEK 2,000
Bränningar Fr Westkusten

Bränningar Fr Westkusten" (1905)

Price SEK 3,500 (€347)
Estimated SEK 2,500
Solbelysta Klippor by Ludvig RICHARDE

Solbelysta Klippor

Price SEK 500 (€49)
Estimated SEK 1,500
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy