Ludvig RICHARDE
1862–1929, Sweden

Name Otto, Ludvig, RICHARDE
Birth 1862, Sweden
Died 1929, Sweden

Louis Richard studied in Stockholm, later in Copenhagen. He undertook study tours to several countries in Europe. He was a marine painter, but also painted landscapes, often from Hallandsåsen.

Represented:
Art Museum of Gothenburg, Gothenburg Historical Museum and in Lund konviktorium.

Source: Composed of a variety of sources from the internet.

Otto Ludvig Richarde studerade först i Stockholm, sedan i Köpenhamn och företog studieresor till flera länder i Europa. Han var marinmålare, men målade även landskap, ofta från Hallandsåsen.

Representerad:
Göteborgs Konstmuseum, Göteborgs Historiska museum och i Lunds konviktorium.

Källa: Sammansatt av olika källor från internet.