Marcus LARSON
1825–1864, Sweden/England

Also known as: SML

Name Simon, Marcus LARSON
Birth 1825, Sweden
Died 1864, England

Marcus Larson, sometimes spelled Larsson, was a famous marine painter who often depicted violent and dramatic landscapes. He studied in Düsseldorf between 1852 and 1855, and then in Paris. During his last years, he painted several dramatic images of the sea, often depicting burning ships. One of his most famous paintings is “Waterfall in Småland”, painted in Paris in 1856.

Marcus Larson studerade först till sadelmakare i Stockholm 1843-1847. Han blev uppmärksammad för sin begåvning som tecknare och tog ett vikariat som teckningslärare i Hälsingborg där han började teckna mariner.
Efter att han kontaktat den Danske marinmålaren Vilhelm Melbye i Köpenhamn presenterade han 16 st målningar på Akademiens utställning i Stockholm, året var 1850. Han blev bekant med den norske konstnärn Adolf Tidemands konst och begav sig till Norge, där han målade vilda vattenfall och forsar, en del kustbilder med fartyg som förliste. Han begav sig till Düsseldorf och tillsammans med Killian Zoll skapades det 1853 ett flertal marina målningar. Skeppsbrott vid svenska kusten, vid Kullen.
1855 besöker han världsutställningen i Paris. 1858 återvänder han till Sverige. Samma år avslog riksdagen ett inköp av hans tavla, Vattenfall i Småland, vilket sårade honom djupt. Han målade inför häpna studenter i Lund sin tavla, Brinnande ångbåt, i tio timmar i sträck.
Hustrun och barnen lämnar honom och hans villa brinner ner till grunden med värdefulla verk 1860.
Han reser till Finland 1861 och är gäst hos Ludvig Runeberg i Borgå. Därefter till S:t Petersburg där han har en bejublad utställning 1862, och via Tyskland reser han slutligen i London. Han är svårt sjuk i tuberkulos och avlider 1864, endast 39 år gammal.
Han ses som en av Sveriges främsta 1800-talskonstnärer. Han var i hög grad en romantiker med våldsamt temperament, vilket framträder i hans mariner med brinnande fartyg, vars lågor upplyser himmel och hav, medan blixtarna ljungar och fördunklar både måne och skenet från fyrtornen.
Han själv har präglat vår bild av ett målargeni. Hans livsöde innehåller allt och är en berättelse om en obemedlad yngling, som har erövrat världen.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Barkskepp kryssar under Kullaberg, 1849, Till ankars i norsk hamn, Skeppsbrott, Stenigt skogslandskap, 1853. Vattenfall i Småland, 1856, Brinnande ångbåt 1858. Helsingborgs museum, Hälsingborgs hamn, 1849. Norrköpings museum, Porträtt av grosshandlare Ekström 1850. Stockholm Slott, Fregatten Josephin, 1852. Brinnande Ångbåt, Lunds Akademiska Förening, 1859. Dessutom med fonddekorationer för Dramatiska Teatern 1860.