Marianne ÅGREN
1943, Sweden

Also known as:

Name Marianne ÅGREN
Birth 1943, Sweden

Marianne Ågrens stil kan kallas impressionistisk-expressionistisk och hon målar ofta porträtt av kvinnor, interiörer och landskap, alltid i starka och klara färger.

Utbildning:
Sommerakademie, Salzburg -69, Forum, -68-69, Konstakademien, Köpenhamn -72-79, Sverige

Separatutställningar:
SDS-hallen, Malmö-75, -79, Krognoshuset, Lund -76, Galleri Heland, Stockholm Härnösands konsthall -81,
Konstfrämjandet, Stockholm -85, Galleri Victoria Göteborg -89,Galleri Cupido, Stockholm -90, Galleri Skånes
konst, Malmö , -91, Galleri Nykvarn, -92-95, Galleri Propersona, Stockholml, -95-96.M.fl.

Samlingsutställningar:
Vårutställning Charlottenborg, Köpenhamn -74, Liljevalchs,Stockholm -75 76-85, Efteraarsudstillningen, Köpenhamn-79, Nordisk kvinnoutställning, Malmö Konsthall,-80, Åbo Konstmuseum -80, Skånes konstförening Malmö - 85-86-88. m.fl.

Stipendier:
Fonden för Dansk--Svenskt samarbete -73-74-75-76, Carlsbergsfondens resestipendium -74, Ellen Trotzigs stipendium -75, Konstakademins stipendium -77,-76, Malmö Stads Kulturstipendiurn -77, m.fl.

Source: Internet