Matthias STOLTENBERG
1799–1871, Norway

Name Matthias STOLTENBERG
Birth 1799, Norway
Died 1871, Norway

Mathias Stoltenberg er en unik skikkelse i norsk kunsthistorie. Han var en av de få norske kunstnere på 1800-tallet som tilbrakte hele sin virketid som billedkunstner i Norge og en av de få som evnet å heve portrettmaleriet opp på et høyt kunstnerisk nivå. Tidligere var det en tendens til å betrakte Stoltenberg som en isolert kunstner som ikke kunne plasseres i forhold til noen bestemt stilhistorisk og kunsthistorisk ramme. I dag er mer naturlig å betrakte ham på bakgrunn av samtidens nordeuropeiske biedermeier-maleri. Stoltenberg står som en individuell kunstnerpersonlighet innen epoken og han var den betydeligste portrettmaler i Norge i første halvdel av 1800-tallet.

Source: www.blomqvist.no

Portrett Av Kvinne by Matthias STOLTENBERG

Portrett Av Kvinne

Price SEK 80,000 (€9,550)
Estimated SEK 35,000–45,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy