Matthias STOLTENBERG
1799–1871, Norway

Portrett Av Kvinne by Matthias STOLTENBERG

Portrett Av Kvinne

Price SEK 80,000 (€9,550)
Estimated SEK 35,000–45,000