Max BILDE
1919, Sweden

Name Max, Torben BILDE
Birth 1919

Studerade i Sverige för Isaac Grünewald. Senare vid Konstakademien i Köpenhamn, samt i Paris. Han höll sin första utställning i Stockholm 1952.
Representerad vid Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm och Linköpings museum.

Source: Art Signature Dictionary