Niels Bjørnsen MØLLER

1827–1887, Norway/Germany

Also known as: Nils Björnson Möller

Name Niels Bjørnsen MØLLER
Birth 1827, 10/7, Norway
Died 1887, 5/12, Germany

Niels Bjørnsen Møller var ferdig utlært som malersvenn i 1850 og ble året etter innskrevet som elev ved Den kgl. Tegneskole. I 1852 ble Møller hjulpet videre til kunstakademiet i København og året etter var han å finne i Düsseldorf, i perioden 1855–57 som elev av Gude. Møller ble siden stort sett boende i Düsseldorf. Som landskapsmaler ser M. ut til særlig å ha hentet sine motiver fra reiser i de norske høyfjell, på Vestlandet og langs den svenske vestkyst. Fjordlandskap (1861, Nasjonalgalleriet) er et arbeid tydelig preget av Düsseldorfskolen, med kulisseaktige fjellformasjoner og en fiskerfamilie plassert som staffasje i forgrunnen. I 1873 vant Niels Bjørnsen Møller medalje på Verdensutstillingen i Wien med bildet Lodshavn ved den svenske vestkyst. Her ligger horisonten høyt i billedflaten, et trekk som senere ble karakteristisk for hans produksjon. Nødhavn ved Lysekil (1874, Nationalmuseum, Stockholm) lider av atelierbildets vanlige svakheter med usammenhengende lysbehandling og en altfor overfylt komposisjon. Helhetsinntrykket blir hardt og broket. En oljeskisse i Nordiska Museet i Stockholm, forestillende et fiskeleie, viser også Niels Bjørnsen Møller's pittoreske syn på motivet, selv om fargeholdningen her er mer homogen. M. ser ut til å ha nytt anerkjennelse i sin samtid, men han hadde liten evne til fornyelse og hans komposisjoner fikk etter hvert et stivt og rutinemessig preg.

Source: http://nkl.snl.no/Niels_Bj%C3%B8rnsen_M%C3%B8ller

Skogsmotiv by Niels Bjørnsen MØLLER

Skogsmotiv (-79)

Price SEK 2,500 (€283) Not sold
Estimated SEK 5,000
Piknik I Skjærgården by Niels Bjørnsen MØLLER

Piknik I Skjærgården (1878)

Price NOK 25,000 (€2,943)
Estimated NOK 35,000–40,000
Loen, Nordfjord - Norge by Niels Bjørnsen MØLLER

Loen, Nordfjord - Norge

Price SEK 65,000 (€6,217)
Estimated SEK 80,000–100,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy